ЗАДАЙ ПИТАННЯ
Get Adobe Flash player

Новини готелю «Подiлля»:


25.03.2024р.


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ПОДІЛЛЯ», код ЄДРПОУ 21327550, юридична адреса – 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (надалі – Товариство) повідомляє Вас, що 25 квітня 2024 року об 11:00 год. за адресою: 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (Конференц-зал) відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів відбудеться 25 квітня 2024 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адресою: 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (Конференц-зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеному станом на 24:00 год. 22 квітня 2024 року відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерного товариства.


Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного загальних зборів акціонерів):
 

 • Про обрання членів лічильної комісії та затвердження порядку проведення зборів.
 • Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.
 • Затвердження звіту Наглядової ради товариства.
 • Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії товариства.
 • Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2023 рік.
 • Затвердження річної звітності за 2016-2022 роки.
 • Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
 • Затвердження планового розподілу прибутку, або покриття збитків за 2024 рік. Затвердження основних напрямків діяльності на 2024 рік.
 • Про обрання членів Правління Товариства.
 • Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 • Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 • Про вчинення значних правочинів
 • Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в АТ «Ощадбанк» за державною програмою 5-7-9 в сумі 3 500 000,00 (три мільйони п’ятсот тисяч) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків 13% річних, згідно кількості днів користування.
 • Клопотати перед Скрипкою Іваном Івановичем про виступ фінансовим поручителем за запитуваними кредитами на поповнення обігових коштів
 • Уповноважити голову правління Скрипку Івана Івановича на укладання від імені ПрАТ «Готель «Поділля» всіх необхідних документів та договорів, які пов’язані із реалізацією даного рішення.
 • Уповноважити головного бухгалтера Гнатюк Ірину Степанівну на підписання від імені ПрАТ «Готель «Поділля» договору поруки.
 • Про надання в забезпечення по отриманому кредиту нежитлове приміщення загальною площею 515,4 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 та є у власності ПрАТ «Готель «Поділля».
 • Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства


 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного цих загальних зборів Товариства, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: www.hotel-podillya.com.ua

 

Телефон для довідок: (0382) 76-26-11, 097-163-37-84       ПрАТ «Готель «Поділля»

 
31.03.2023р.


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ПОДІЛЛЯ», код ЄДРПОУ 21327550, юридична адреса – 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (надалі – Товариство) повідомляє Вас, що 29 квітня 2023 року об 11:00 год. за адресою: 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (Конференц-зал) відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів відбудеться 29 квітня 2023 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адресою: 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (Конференц-зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеному станом на 24:00 год. 25 квітня 2023 року відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерного товариства.


Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного загальних зборів акціонерів):
 

 • Про обрання членів лічильної комісії та затвердження порядку проведення зборів.
 • Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 рік.
 • Затвердження звіту Наглядової ради товариства.
 • Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії товариства.
 • Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2021-2022 рік.
 • Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
 • Затвердження планового розподілу прибутку, або покриття збитків за 2023 рік. Затвердження основних напрямків діяльності на 2023 рік.
 • Про обрання членів Правління Товариства.
 • Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 • Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 • Про вчинення значних правочинів
 • Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в АТ «Ощадбанк» в сумі 3 500 000,00 (три мільйони п’ятсот тисяч) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків 20,55% річних, згідно кількості днів користування.
 • Клопотати перед Скрипкою Іваном Івановичем про виступ фінансовим поручителем за запитуваними кредитами на поповнення обігових коштів
 • Уповноважити голову правління Скрипку Івана Івановича на укладання від імені ПрАТ «Готель «Поділля» всіх необхідних документів та договорів, які пов’язані із реалізацією даного рішення.
 • Уповноважити головного бухгалтера Гнатюк Ірину Степанівну на підписання від імені ПрАТ «Готель «Поділля» договору поруки.
 • Про надання в забезпечення по отриманому кредиту нежитлове приміщення загальною площею 515,4 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 та є у власності ПрАТ «Готель «Поділля».
 • Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства


 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного цих загальних зборів Товариства, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: www.hotel-podillya.com.ua

 

Телефон для довідок: (0382) 76-26-11       ПрАТ «Готель «Поділля»

 31.03.2021р.


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ПОДІЛЛЯ», код ЄДРПОУ 21327550, юридична адреса – 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (надалі – Товариство) повідомляє Вас, що 29 квітня 2021 року об 11:00 год. за адресою: 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (Конференц-зал, 3-й поверх) відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів відбудеться 29 квітня 2021 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адресою: 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (Конференц-зал, 3-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеному станом на 24:00 год. 26 квітня 2021 року відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерного товариства.


Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного загальних зборів акціонерів):
 

 • Про обрання членів лічильної комісії та затвердження порядку проведення зборів.
 • Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік.
 • Затвердження звіту Наглядової ради товариства.
 • Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії товариства.
 • Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2020 рік.
 • Розподіл прибутку, або покриття збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
 • Затвердження планового розподілу прибутку, або покриття збитків за 2020 рік. Затвердження основних напрямків діяльності на 2021 рік.
 • Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 • Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 • Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в АТ «Ощадбанк» в сумі 2 000 000,00 (два мільйони) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків від 15 до 21% річних, згідно кількості днів користування та 1,99% одноразової комісії.
 • Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в АТ «АБ «РАДАБАНК», в сумі 2 000 000,00 (два мільйони) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків від 15% до 20% річних, згідно кількості днів користування.
 • Клопотати перед Скрипкою Іваном Івановичем про виступ фінансовим поручителем за запитуваними кредитами на поповнення обігових коштів.
 • Уповноважити голову правління Скрипку Івана Івановича на укладання від імені ПрАТ «Готель «Поділля» всіх необхідних документів та договорів, які пов’язані із реалізацією даного рішення.
 • Уповноважити головного бухгалтера Гнатюк Ірину Степанівну на підписання від імені ПрАТ «Готель «Поділля» договору поруки.
 • Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.
 • Прийняття рішення про вчинення значного правочину.


 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного цих загальних зборів Товариства, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: www.hotel-podillya.com.ua

 

Телефон для довідок: (0382) 76-26-11       ПрАТ «Готель «Поділля»

 


27.11.2020р.


Доповнення до порядку денного ПрАТ "Готель Поділля"

16.11.2020р.


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ПОДІЛЛЯ», код ЄДРПОУ 21327550, юридична адреса – 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (надалі – Товариство) повідомляє Вас, що 17 грудня 2020 року об 11:00 год. за адресою: 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (Конференц-зал, 3-й поверх) відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів відбудеться 17 грудня 2020 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адресою: 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (Конференц-зал, 3-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеному станом на 24:00 год. 11 грудня 2020 року відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерного товариства.


Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного загальних зборів акціонерів):
 

 • Про обрання членів лічильної комісії та затвердження порядку проведення зборів.
 • Про реорганізацію ПрАТ «Готель «Поділля» шляхом виділу з нього нової юридичної особи у формі дочірнього підприємства.
 • Про утворення комісії з реорганізації ПрАТ «Готель «Поділля» шляхом виділу з нього нової юридичної особи у формі дочірнього підприємства.
 • Про встановлення порядку та строків реорганізації ПрАТ «Готель «Поділля» шляхом виділу з нього нової юридичної особи у формі дочірнього підприємства.
 • Про створення нової юридичної особи у формі дочірнього підприємства шляхом виділу з ПрАТ «Готель «Поділля».
 • Про затвердження плану виділу нової юридичної особи у формі дочірнього підприємства з ПрАТ «Готель «Поділля» та подання його до органу Державної податкової служби України.
 • Про умови та порядок конвертації часток ПрАТ «Готель «Поділля» на частки в статутному капіталі ПрАТ «Готель «Поділля» після його реорганізації та на частки дочірнього підприємства, що створюється шляхом виділу з ПрАТ «Готель «Поділля».
 • Про зменшення статутного капіталу ПрАТ «Готель «Поділля» та визначення порядку та строку заявлення кредиторами ПрАТ «Готель «Поділля» своїх вимог у зв'язку зі зменшенням статутного капіталу ПрАТ «Готель «Поділля».
 • Затвердження Положення про виділення та створення дочірнього підприємства шляхом виділу з ПрАТ «Готель «Поділля».
 • Затвердження Статуту нової юридичної особи – дочірнього підприємства, що утворене шляхом виділу з ПрАТ «Готель «Поділля».
 • Прийняття рішення про вчинення значного правочину.


 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного цих загальних зборів Товариства, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: www.hotel-podillya.com.ua

 

Телефон для довідок: (0382) 76-26-11       ПрАТ «Готель «Поділля»

 


25.03.2020р.


Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Готель «Поділля», які відбудуться 15 квітня 2020 року

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ Приватного акціонерного товариства «Готель «Поділля» (Код за ЄДРПОУ 21327550, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Готель «Поділля», які відбудуться 15 квітня 2020 року о 11:00 годині за адресою: 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (Конференц-зал).

   Відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова Рада Приватного акціонерного товариства «Готель «Поділля» повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Готель «Поділля», які відбудуться 15 квітня 2020 року, а саме про доповнення проекту порядку денного на підставі пропозиції акціонера наступним питанням (№13) та внесення змін до питання №8, а саме:

8. Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в АТ «Ощадбанк» в сумі 2 000 000,00 (два мільйони) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків від 18 до 21% річних, згідно кількості днів користування та 1,99% одноразової комісії.

   Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в АТ «Комерційний індустріальний банк», в сумі 2 000 000,00 (два мільйони) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків від 18% до 20% річних, згідно кількості днів користування.

   Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в АТ «АБ «РАДАБАНК», в сумі 2 000 000,00 (два мільйони) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків від 18% до 25% річних, згідно кількості днів користування, та щорічною комісією 1%.

   Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в інших банках в сумі 2 000 000,00 (два мільйони) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків від 18% до 20% річних, згідно кількості днів користування.

13. Надати в забезпечення по отриманому кредиту нежитлове приміщення холу та більярдного залу загальною площею 515,4 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 та є у власності ПрАТ «Готель «Поділля».

   Інші питання проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Готель «Поділля», які відбудуться 15 квітня 2020 року, та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, залишаються без змін.

   Повідомлення про проведення 15 квітня 2020 року річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Готель «Поділля» разом з проектом порядку денного та проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, було надіслано акціонерам персонально поштою, розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті товариства в мережі Інтернет (http://hotel-podillya.com.ua) у встановлені законодавством терміни.

 

 

Наглядова Рада ПрАТ «Готель «Поділля»

 

Телефон для довідок: (0382) 76-26-11

 


16.03.2020р.


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ПОДІЛЛЯ», код ЄДРПОУ 21327550, юридична адреса – 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (надалі – Товариство) повідомляє Вас, що 15 квітня 2020 року об 11:00 год. за адресою: 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (Конференц-зал, 3-й поверх) відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів відбудеться 15 квітня 2020 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адресою: 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (Конференц-зал, 3-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеному станом на 24:00 год. 10 квітня 2020 року відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерного товариства.


Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного загальних зборів акціонерів):
 

 • Про обрання членів лічильної комісії та затвердження порядку проведення зборів.
 • Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік.
 • Затвердження звіту Наглядової ради товариства.
 • Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії товариства.
 • Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2019 рік.
 • Розподіл прибутку, або покриття збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
 • Затвердження планового розподілу прибутку, або покриття збитків за 2019 рік. Затвердження основних напрямків діяльності на 2020 рік.
 • Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в АТ «Ощадбанк» в сумі 2 000 000,00 (два мільйони) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків від 18 до 21% річних, згідно кількості днів користування та 1,99% одноразової комісії. Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в АТ «Комерційний індустріальний банк», в сумі 2 000 000,00 (два мільйони) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків від 18% до 20% річних, згідно кількості днів користування. Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в АТ «АБ «РАДАБАНК», в сумі 2 000 000,00 (два мільйони) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків від 18% до 20% річних, згідно кількості днів користування. Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в інших банках в сумі 2 000 000,00 (два мільйони) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків від 18% до 20% річних, згідно кількості днів користування.
 • Клопотати перед Скрипкою Іваном Івановичем про виступ фінансовим поручителем за запитуваними кредитами на поповнення обігових коштів.
 • Уповноважити голову правління Скрипку Івана Івановича на укладання від імені ПрАТ «Готель «Поділля» всіх необхідних документів та договорів, які пов’язані із реалізацією даного рішення.
 • Уповноважити головного бухгалтера Гнатюк Ірину Степанівну на підписання від імені ПрАТ «Готель «Поділля» договору поруки.
 • Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.


 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного цих загальних зборів Товариства, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: www.hotel-podillya.com.ua

 

Телефон для довідок: (0382) 76-26-11       ПрАТ «Готель «Поділля»

 


27.03.2019р.


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ПОДІЛЛЯ», код ЄДРПОУ 21327550, юридична адреса – 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (надалі – Товариство) повідомляє Вас, що 26 квітня 2019 року об 11:00 год. за адресою: 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (Конференц-зал, 3-й поверх) відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів відбудеться 26 квітня 2019 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адресою: 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (Конференц-зал, 3-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеному станом на 24:00 год. 22 квітня 2019 року відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерного товариства.


Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного загальних зборів акціонерів):
 

 • Про обрання членів лічильної комісії та затвердження порядку проведення зборів.
 • Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.
 • Затвердження звіту Наглядової ради товариства.
 • Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії товариства.
 • Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2018 рік.
 • Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
 • Затвердження планового розподілу прибутку, або покриття збитків за 2019 рік. Затвердження основних напрямків діяльності на 2019 рік.
 • Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в АТ «Ощадбанк» в сумі 2 000 000,00 (два мільйони) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків 24% річних, згідно кількості днів користування.
  Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в АТ «Комерційний індустріальний банк»» в сумі 2 000 000,00 (два мільйони) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків 23% річних, згідно кількості днів користування та 1,99% одноразової комісії.
  Про отримання овердрафту в АТ «Комерційний індустріальний банк»» строком на 12 місяців, із сплатою відсотків 23% річних, згідно кількості днів користування та від 0,99% до 1,5% одноразової комісії.
  Клопотати перед Скрипкою Іваном Івановичем про виступ фінансовим поручителем за запитуваними кредитами на поповнення обігових коштів
 • Уповноважити голову правління Скрипку Івана Івановича на укладання від імені ПрАТ «Готель «Поділля» всіх необхідних документів та договорів, які пов’язані із реалізацією даного рішення.
 • Уповноважити головного бухгалтера Гнатюк Ірину Степанівну на підписання від імені ПрАТ «Готель «Поділля» договору поруки.


 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного цих загальних зборів Товариства, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: www.hotel-podillya.com.ua

 

Телефон для довідок: (0382) 76-26-11       ПрАТ «Готель «Поділля»

 


30.03.2018р.


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ПОДІЛЛЯ», код ЄДРПОУ 21327550, юридична адреса – 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (надалі – Товариство) повідомляє Вас, що 30 квітня 2018 року об 11:00 год. за адресою: 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (Конференц-зал) відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів відбудеться 30 квітня 2018 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адресою: 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (Конференц-зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеному станом на 24:00 год. 24 квітня 2018 року відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерного товариства.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного загальних зборів акціонерів):

 • Про обрання членів лічильної комісії та затвердження порядку проведення зборів.
 • Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.
 • Затвердження звіту Наглядової ради товариства.
 • Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії товариства.
 • Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
 • Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
 • Затвердження планового розподілу прибутку, або покриття збитків за 2018 рік. Затвердження основних напрямків діяльності на 2018 рік.
 • Про обрання членів Правління Товариства.
 • Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 • Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 • Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в АТ «Ощадбанк» в сумі 3 500 000,00 (три мільйони п’ятсот тисяч) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків 20,55% річних, згідно кількості днів користування. Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в АТ «Комерційний індустріальний банк»» в сумі 1 500 000,00 (один мільйон п’ятсот тисяч) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків від 18% до 30% річних, згідно кількості днів користування та 1,99% одноразової комісії.
 • Клопотати перед Скрипкою Іваном Івановичем про виступ фінансовим поручителем за запитуваними кредитами на поповнення обігових коштів
 • Уповноважити голову правління Скрипку Івана Івановича на укладання від імені ПрАТ «Готель «Поділля» всіх необхідних документів та договорів, які пов’язані із реалізацією даного рішення.
 • Уповноважити головного бухгалтера Гнатюк Ірину Степанівну на підписання від імені ПрАТ «Готель «Поділля» договору поруки.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного цих загальних зборів Товариства, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: www.hotel-podillya.com.ua

 

Телефон для довідок: (0382) 76-26-11       ПрАТ «Готель «Поділля»


29004, м.Хмельницький, вул.Шевченка, 34, тел./факс.: Бухгалтерія-(0382) 76-26-11

E-mail готелю «Поділля» podillya.khm2306@gmail.com


  Бар "Поділля"                     Адміністратор:                       Більярд-кафе

тел.: (0382) 76-43-57 | тел.: (0382) 76-55-20, 76-55-40, (067) 383-18-61 | тел.: (0382) 76-45-46


Powered & Designed by Information and Research Center «IT-LIGA» © 2013. All Rights Reserved.
Designed by net-titan