ЗАДАЙ ПИТАННЯ
Get Adobe Flash player

Новини готелю «Подiлля»:

27.03.2019р.


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ПОДІЛЛЯ», код ЄДРПОУ 21327550, юридична адреса – 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (надалі – Товариство) повідомляє Вас, що 26 квітня 2019 року об 11:00 год. за адресою: 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (Конференц-зал, 3-й поверх) відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів відбудеться 26 квітня 2019 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адресою: 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (Конференц-зал, 3-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеному станом на 24:00 год. 22 квітня 2019 року відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерного товариства.


Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного загальних зборів акціонерів):
 

 • Про обрання членів лічильної комісії та затвердження порядку проведення зборів.
 • Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.
 • Затвердження звіту Наглядової ради товариства.
 • Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії товариства.
 • Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2018 рік.
 • Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
 • Затвердження планового розподілу прибутку, або покриття збитків за 2019 рік. Затвердження основних напрямків діяльності на 2019 рік.
 • Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в АТ «Ощадбанк» в сумі 2 000 000,00 (два мільйони) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків 24% річних, згідно кількості днів користування.
  Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в АТ «Комерційний індустріальний банк»» в сумі 2 000 000,00 (два мільйони) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків 23% річних, згідно кількості днів користування та 1,99% одноразової комісії.
  Про отримання овердрафту в АТ «Комерційний індустріальний банк»» строком на 12 місяців, із сплатою відсотків 23% річних, згідно кількості днів користування та від 0,99% до 1,5% одноразової комісії.
  Клопотати перед Скрипкою Іваном Івановичем про виступ фінансовим поручителем за запитуваними кредитами на поповнення обігових коштів
 • Уповноважити голову правління Скрипку Івана Івановича на укладання від імені ПрАТ «Готель «Поділля» всіх необхідних документів та договорів, які пов’язані із реалізацією даного рішення.
 • Уповноважити головного бухгалтера Гнатюк Ірину Степанівну на підписання від імені ПрАТ «Готель «Поділля» договору поруки.


 

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного цих загальних зборів Товариства, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: www.hotel-podillya.com.ua

 

Телефон для довідок: (0382) 76-26-11       ПрАТ «Готель «Поділля»

 


30.03.2018р.


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ПОДІЛЛЯ», код ЄДРПОУ 21327550, юридична адреса – 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (надалі – Товариство) повідомляє Вас, що 30 квітня 2018 року об 11:00 год. за адресою: 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (Конференц-зал) відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів відбудеться 30 квітня 2018 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адресою: 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (Конференц-зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеному станом на 24:00 год. 24 квітня 2018 року відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерного товариства.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного загальних зборів акціонерів):

 • Про обрання членів лічильної комісії та затвердження порядку проведення зборів.
 • Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.
 • Затвердження звіту Наглядової ради товариства.
 • Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії товариства.
 • Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
 • Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
 • Затвердження планового розподілу прибутку, або покриття збитків за 2018 рік. Затвердження основних напрямків діяльності на 2018 рік.
 • Про обрання членів Правління Товариства.
 • Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 • Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 • Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в АТ «Ощадбанк» в сумі 3 500 000,00 (три мільйони п’ятсот тисяч) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків 20,55% річних, згідно кількості днів користування. Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в АТ «Комерційний індустріальний банк»» в сумі 1 500 000,00 (один мільйон п’ятсот тисяч) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків від 18% до 30% річних, згідно кількості днів користування та 1,99% одноразової комісії.
 • Клопотати перед Скрипкою Іваном Івановичем про виступ фінансовим поручителем за запитуваними кредитами на поповнення обігових коштів
 • Уповноважити голову правління Скрипку Івана Івановича на укладання від імені ПрАТ «Готель «Поділля» всіх необхідних документів та договорів, які пов’язані із реалізацією даного рішення.
 • Уповноважити головного бухгалтера Гнатюк Ірину Степанівну на підписання від імені ПрАТ «Готель «Поділля» договору поруки.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного цих загальних зборів Товариства, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: www.hotel-podillya.com.ua

 

Телефон для довідок: (0382) 76-26-11       ПрАТ «Готель «Поділля»


11.11.2016р.


ОГОЛОШЕННЯ

Публічне Акціонерне Товариство «Готель «Поділля»
повідомляє Вас, що 14 грудня 2016 року об 11:00 год. за адресою: Україна, 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Готель «Поділля».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 14 грудня 2016 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адресою: Україна, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 год. 00 хв. 09 грудня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів):

 • Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Готель «Поділля».
 • Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Готель «Поділля».
 • Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Готель «Поділля».
 • Прийняття рішення про перетворення товариства, а саме перетворення публічного акціонерного товариства в приватне акціонерне товариство.

Телефон для довідок: (0382) 76-26-11

З повагою, Голова правління
ПАТ «Готель «Поділля»                               І.І.Скрипка


28.03.2016р.


ПАТ «Готель «Поділля» повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 28 квітня 2016 року об 11:00 год.
За адресою: 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 34.

Реєстрація акціонерів, які мають право на участь у зборах та реєстрація учасників зборів відбудеться з 9:00 год. до 10:45 год. за місцем проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації учасники зборів повинні мати при собі паспорт або документ, що посвідчує особу, представники акціонерів – доручення на передачу їм права участі та голосування у чергових Загальних зборах, оформлену згідно з діючим законодавством.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 год. 00 хв. 22 квітня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення зборів.
 • Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.
 • Затвердження звіту Наглядової ради товариства.
 • Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії товариства.
 • Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 рік.
 • Затвердження розподілу прибутку, або покриття збитків за 2015 рік.
 • Затвердження основних напрямків діяльності на 2015 рік.
 • Про внесення змін до статуту Товариства.
 • Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 • Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Cкачати у форматі *.png  (сканований документ розміром 665х465)
 

Телефон для довідок: (0382) 76-26-11

З повагою, Голова правління ПАТ «Готель «Поділля» І.І.Скрипка

 


20.08.2015р.


Здаються 2-х та 3-х місні кімнати для студентів в гуртожитку, в кімнаті санвузол, гаряча вода цілодобово, меблі, спільна кухня на поверсі.

 

Телефон для довідок: (0382) 76-55-40

Бухгалтерія: (0382) 76-26-11


 

30.04.2015р.


Повідомлення про виникнення особливої
інформації про емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Cкачати у форматі *.png  (сканований документ розміром 967х1200)
Cкачати у форматі *.jpg  (сканований документ розміром 2516х3496)26.03.2015р.


ПАТ «Готель «Поділля» повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 29 квітня 2015 року об 11:00 год. за адресою: 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 34.

Реєстрація акціонерів, які мають право на участь у зборах та реєстрація учасників зборів відбудеться з 9:00 год. до 10:45 год. за місцем проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації учасники зборів повинні мати при собі паспорт або документ, що посвідчує особу, представники акціонерів – доручення на передачу їм права участі та голосування у чергових Загальних зборах, оформлену згідно з діючим законодавством.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 год. 00 хв. 23 квітня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.
 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.
 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.
 4. Затвердження звіту Наглядової ради товариства.
 5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії товариства.
 6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік.
 7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік.
 8. Затвердження розподілу прибутку, або покриття збитків за 2013 рік.
 9. Затвердження планового розподілу прибутку, або покриття збитків за 2014 рік.
 10. Затвердження основних напрямків діяльності на 2015 рік.
 11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 13. Про передачу в оренду майна ПАТ «Готель «Поділля».

Телефон для довідок: (0382) 76-26-11

Детальна інформація в листі: [ ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗБОРИ 29.04.15.doc ]

З повагою, Голова правління
ПАТ «Готель «Поділля»                               І.І.Скрипка 

29000, м.Хмельницький, вул.Шевченка, 34, тел./факс.: Бухгалтерія-(0382) 76-26-11

E-mail готелю «Поділля» podillya.khm2306@gmail.com


  Бар "Поділля"                     Адміністратор:                       Більярд-кафе

тел.: (0382) 76-43-57 | тел.: (0382) 76-55-20, 76-55-40, (067) 383-18-61 | тел.: (0382) 76-45-46


Powered & Designed by Information and Research Center «IT-LIGA» © 2013. All Rights Reserved.
Designed by net-titan